Overwegingen om te weten over slotenmaker Kortessem

Aan het Oudekerkhof bezijden de Kerk eindigde het 14e stadskwartier. Zonderling voldoende werden betreffende de vier aldaar voor dit haardstedegeld opgeschreven huizen, drie bewoond via suppoosten met Vulcanus, de wapensmid der goden, wegens wiens „winckel en Packhuys’, onmiddellijk Betreffende Bleyswijck het Arsenaal of Stapelmagazijn betreffende Holland noemt, zij ieder dit zijne wel moeten hebben bearbeid en gele­verd.

Ons levendige beschrijving betreffende zo’n middeleeuwse stoof op dit einde over de 15e eeuw mag men ontdekken in de roman met Reade, vertaald door Over der Noorda onder een opschrift ‘Een Jonkman van Gouda’.

[Soutendam begint op deze plaats wederom opnieuw en noemt de voorheen overgeslagen huisnamen  van huizen die tussen de eerste 2 genoemde brouwerijen een Weerelt en een Pauw stonden.]

In de Cellebroerssteeg woonde een zekere Heyndrick Jansen, ‘nastelingmaker’, welke ‘nestels’ of ‘nestelingen’ (veters) vervaardigde wegens de Delfse poorters en poorteressen of liever voor de ganse schoendragende gemeente over een stad.

Kunst ademt de geest over de tijd. Daaraan mogen verder gemeentebestuurders niks aan- of afdoen. Hetgeen een mooie mogelijkheid vanwege een Gemeente Den Helder het initiatief aangaande de Helderse eigentijdse schilder ook landelijk op een kaart te zetten en aldus mee te werken aan het afbouwen met dit vooroordeel over Den Helder. Rob Scholte, ga zo door man!

. Daarenboven werd hem toegestaan al die zieken met een pest binnen een stad, welke bestaan hulp inriepen, te assisteeren, terwijl deze een ‘armen ende schaemelen’, op vertoon betreffende ons aantekening door een ‘meesteren’ (regenten) aangaande dit andere gasthuis ofwel van het pesthuis afgegeven, "teneinde goodtswille ende sonder yet vanden selven te eysschen ofte nemen"

Hugo Jansz aangaande Groenewegen was in 1572 alsnog burgemeester in Delft, doch ‘slipte of glipte’ in dat jaar een plaats uit, na door een Prins wegens Spaansgezindheid enig tijd in huisarrest te bestaan gehouden.  

In dit vierkant met De Ham oefende nog ons lid der huisgezin Aangaande der Dussen het brouwersbedrijf uit. Terwijl bestaan appartement 8 haardsteden bevatte, werden, eventjes mits in een overige brouwerijen, slechts twee ketels en een momentje zoveel eesten in een brouwerij over Frans Adriaensz van der Dussen gevonden, ‘bij verclaringhe van bestaan huysfrouwe’.

Franchois Duyst aangaande Santen, welke in de jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Op welke manier dat ‘personaege’, die er ons ‘dienaer’ of lijfknecht op nahield, er kwam te wonen, kan je niet zeggen.

Op de wandeling langs de noordkant aangaande een Vlamingstraat treffen we wie weet aan, die in 't bijzonder de toewijding trekt.

Een bewoner was afwezig en kon dus zelf geen aangifte verrichten, doch hoe een appelvrouw, die met haar stalletje vóór de deur placht te uithangen, zo exact weet, het in dit woonhuis drie stookplaatsen waren, en een kwartiermeesters dat mits juist aannamen, daarover geeft het register geen uitsluitsel.

Tussen Klik hier ons ‘bootsgesel’ en een ‘cousmaecker’ met een zuidzijde met een Geerweg woonde ‘een Heer Aangaande Osmale’. Hij had een huizinge betreffende een paar ‘haertsteen’ gehuurd aangaande de weduwe betreffende mr.

Zij zette dus de zaak voort, waaruit mijns inziens kan geraken opgemerkt dat Schol nauwelijks ‘konstschilder’, maar ons ‘huisschilder’ of ‘verver’ was. Zijn afaire kon door bestaan nagelaten vrouw met vreemde hulp geraken aangehouden, hetgeen via een weduwe van ons collega met Jan Steen ofwel over Mierevelt bezwaarlijk kon geschieden.

Een klink mag je daar ook niet opzetten en betreffende iets uitproberen in dit klinkgat, dit slot teneinde te draaien zit ook niet. En ik wil eruit!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *